De behandeling

Behandelplan

Na aanmelding volgt een intake waarin we samen kijken naar wat er speelt. Aan de hand van deze informatie stellen we ons doel vast: Wat wil u aan het eind van de therapie bereikt hebben?
De therapie richt zich bijvoorbeeld op het oefenen van alternatief gedrag, het ervaren van gevoelens en gedrag, of op verwerking.
Gaat u met het opgestelde behandelplan akkoord, dan beginnen we met de werkelijke therapie. Meestal bestaat die uit 10 à 15 sessies van zo’n 60 min. Nadat de behandeling is gestart, wordt op vaste momenten met u geëvalueerd. De therapie wordt in overleg met u afgerond als het gestelde doel bereikt is.

Sessie-indeling

Elke sessie heeft een min of meer vaste structuur, waarbij we altijd werken vanuit de driehoeksverhouding cliënt-paard-therapeut. De structuur is flexibel ten aanzien van uw persoonlijkheid en omstandigheden.

  1. Contact maken met het paard. Hieronder valt het poetsen en zadelen van het paard.
  2. Voorbereiden op de therapie situatie. Warming-up van de cliënt en het paard.
  3. Het werken aan de gekozen doelen voor deze sessie.
  4. Ontspanning na inspanning. Dat is de wensoefening en de cooling-down.
  5. Afscheid. Hieronder valt afzadelen en het paard verzorgen. En terugzetten in de wei.
  6. Eventueel een korte nabespreking.

image2Het paard van het land halen, poetsen, op- en afzadelen zijn ook onderdeel van de therapie. Er wordt in de bak gewerkt, zowel op als naast het paard. Ik werk niet met een zadel, maar met een singel met een dekje op de rug van het paard. U kunt zich aan de singel vasthouden en door het directe contact, de bewegingen van het paard beter voelen. Dit levert observaties en ervaringen op die bij volgende sessies verder kunnen worden uitgewerkt.
Al deze onderdelen geven mij als therapeut zicht op de manier van hoe u met uw problemen omgaat. Waar loopt u in het contact met anderen tegen aan. Doordat dit zichtbaar wordt, is dit ook bespreekbaar.

U kunt ervaringen opdoen door nieuw gedrag en ervaringen opdoen hoe het paard hier op reageert. Is dit een passender manier, dan zal zowel de therapeut als u dit aan zijn paard merken. Zo zal een paard bij spanning onzekerder lopen. Bij verdriet zal hij met zijn hoofd naar de grond lopen. Het paard zal harder gaan lopen als u voor uw problemen weg loopt. Dit zijn enkele voorbeelden van wat het paard kan vertellen.

Hippische techniek en oefeningen

image4 Als techniek gebruik ik longeren. Bij longeren loopt het paard onder mijn controle aan de zogenaamde longe en is er direct contact. Dit geeft zowel het paard, u als cliënt en mijzelf duidelijkheid. Als therapeut sta ik in het midden van de bak, waardoor ik een goed beeld heb op de cliënt, het paard en de omgevingsfactoren.

De cliënt kan zich uitsluitend richten op de probleemverkenning via de gerichte oefeningen. Middels voltige oefeningen breng ik de controle behoefte en de balans in kaart en daag de client uit met gedrag te experimenteren, om hierdoor grenzen te verleggen en ontspanning te ervaren, etc.